Przemoc domowa: jak uzyskać pomoc?

Przemoc domowa: jak uzyskać pomoc?

June 23, 2020

Każdy może zostać ofiarą przemocy domowej, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny, orientację seksualną lub pochodzenie. Istnieją

(...)
Masz problem z opłaceniem rachunków?

Masz problem z opłaceniem rachunków?

May 29, 2020

I. Sprawdź jakie świadczenia socjalne możesz otrzymać Jeśli straciłeś pracę lub pracujesz w zmniejszonym wymiarze godzin liczbie godzin, możesz ubiegać

(...)