Kursy

ESOL for Integration – – kursy języka angielskiego.

Chcesz poprawić swój angielski?
English language
Podczas zajęć, uczniowie nie tylko przyswajają angielskie słownictwo i reguły, jakimi rządzi się angielska gramatyka. Zdobywają także wiedzę dotyczącą życia w Wielkiej Brytanii.
Małgorzata Brady

PBIC oferuje (pod projektem Big Lottery Fund) kurs języka angielskiego – ESOL for Integration.

 

Program kursu obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia są dostosowane do potrzeb uczniów i obejmują takie zagadnienia, jak:

 • • wiedza o Wielkiej Brytanii,
  • znajomość lokalnej społeczności,
  • edukacja,
  • policja i zasady ruchu drogowego,
  • służba zdrowia,
  • zakwaterowanie,
  • praca, (CV, rozmowa kwalifikacyjna, techniki szukania pracy)
  • Samozatrudnienie.
Pokonaj w sobie lenia!
English language
English language
Dołącz do naszej grupy!

W miarę możliwości – na zajęcia zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji. Kursanci mają okazję zadawać im pytania i dyskutować z nimi o różnicach pomiędzy polską a angielską rzeczywistością. Nasi nauczyciele służą pomocą translatorską. Zapisy na zajęcia prowadzimy w naszym biurze, gdzie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i testu diagnostycznego.

Bezpłany kurs przygotowujący do egzaminu IELTS!

PBIC zaprasza chętnych do udziału w kursie przygotowującym do International English Language Testing System. Jest to test sprawdzający umiejętności językowe, stosowany do oceny poziomu znajomości języka angielskiego osób przyjmowanych na studia lub do pracy, a także, jako ocena postępów w toku nauki. Jest egzaminem uznawanym przez brytyjskie władze imigracyjne w przypadku starania się o obywatelstwo brytyjskie. Oferowany przez nas kurs jest całkowicie bezpłatny, a osoby w nim uczestniczące będą musiały ponieść tylko koszty opłaty egzaminacyjnej. Aby zapisać się na listę należy przyjść do naszego biura The Place, Bradgate Road, MK40 3DE Bedford. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.30. Można się z nami również kontaktować telefonicznie pod numerem 01234 328100.
IELTS