Przemoc domowa: jak uzyskać pomoc?

Przemoc domowa: jak uzyskać pomoc?

Aktualności June 23, 2020

Każdy może zostać ofiarą przemocy domowej, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, status społeczno-ekonomiczny, orientację seksualną lub pochodzenie. Istnieją

(...)